Kontrola inštalácie SSL certifikátu

Kontrola výsledku inštalácie je nevyhnutným záverom celého procesu. Presvedčte sa o tom, že certifikát je nasadený správne a všetko funguje ako má všetkým návštevníkom servera.

Správnosť inštalácie SSL certifikátu je možné skontrolovať online v našom overovači SSL certifikátu . Overovač vám ukáže SSL/TLS certifikát fungujúci na zadanej doméne a kompletné informácie o ňom.

Ostatné nástroje

Odporúčame skontrolovať vašu doménu s certifikátom pomocou nástroja SSLlabs Server Test. Okrem informácií o certifikátu na doméne dokáže komplexne posúdiť úroveň zabezpečenia servera a tiež kompatibilitu nastavení s rôznymi klientmi (simulácia handshake). Výsledkom je známka A až F hodnotiaca úroveň zabezpečenia domény pomocou SSL/TLS certifikátu.

Nástroje CA

Certifikačné autority poskytujú vlastný nástroj na kontrolu inštalácie, ktorý sa pripojí na túto doménu a port a vykoná kontrolu inštalácie certifikátu. Ak je nájdený problém, dôrazne naň upozorní a navrhne riešenie. V prípade častého problému s Intermediate certifikátmi a ich inštaláciou ponúkne správne certifikáty na stiahnutie, takže ich nemusíte hľadať.

Uistite sa, že máte inštaláciu vášho certifikátu vykonanú správne: