Kontrola inštalácie SSL certifikátu

Správnosť inštalácie SSL certifikátu je možné skontrolovat online v našom Overovači SSL certifikátu. Certifikačné autority poskytujú vlastný nástroj na kontrolu inštalácie, ktorý sa pripojí na uvedenú doménu a port a vykoná kontrolu inštalácie certifikátu. Ak je nájdený problém, overovač na neho upozorní a navrhne riešenie. Pri výskyte častého problému s Intermediate certifikáty ponúkne správne certifikáty na stiahnutie, takže ich nemusíte hľadať.

Uistite sa, že máte inštaláciu vášho certifikátu vykonanú správne: