Postup overenie a získanie Code Signing certifikátov

Certifikáty Code Signing slúži pre podpis aplikácií a kódu. Tu sa dozviete viac o procese ich získanie. Postup sa u jednotlivých produktov mierne líši.

Code Signing certifikáty

U týchto certifikátov prebieha overenie a vydanie rovnako, ako je tomu u OV certifikátov. Po zažiadanie certifikátu prebehne overení spoločnosti, ktoré zodpovedá OV overenie organizácie. Po vystavení certifikátu ho od SSLmarketu dostanete e-mailom a môže si ho spojiť spolu s privátnym kľúčom, alebo v SSLmarketu vytvoriť PFX súbor.

DigiCert Code Signing EV

Tento typ certifikátov je uložený na tokene pre maximálnu ochranu jeho majiteľa. Overenie zodpovedá úrovňou rozšíreného EV overenia. Po vydaní certifikátu vám dorazí token, ktorý už obsahuje certifikát a od SSLmarketu dostanete heslo pre jeho použitie.

Ak využívate existujúci token, tak si na neho novo vystavený certifikát nahráte aplikácií DigiCert; e-mailom sa certifikát nikdy nezasiela.

Symantec Code Signing EV

Tento typ certifikátov je uložený na tokene pre maximálnu ochranu jeho majiteľa. Po uhradení objednávky prebehne overenie, ktoré zodpovedá úrovňou rozšíreného EV overenia. Po dokončení overení autorita pošle token cez kuriéra budúcemu majiteľovi. Po obdržaní tokenu (ktorý je v tomto prípade prázdny) si nový certifikát stiahnete z portálu certifikačnej autority Trust Center . Prihlasovacie meno bude e-mail autorizačného kontaktu a heslo vám bude zaslané od podpory SSLmarketu.

Heslo k tokenu je nastavené na predvolenú hodnotu 1234567890 a pre budúce použitie si ho zmeníte na svoje.