Overenie DV certifikátu súborom na FTP domény

Certifikačné autority rodiny Symantec umožňujú overiť objednávku DV certifikátu viacerými spôsobmi, vrátane overenia cez súbor na FTP. Funkcia je vhodná pre všetky objednávky, ktoré nie je možné overiť cez overovací e-mail autority.

Štandardné overenie DV certifikátu

Štandardným spôsobom overenia DV certifikátu je zaslanie verifikačného e-mailu na overovanú doménu. K dispozícii je päť schránok na danej doméne a e-mail vlastníka domény, či administračného kontaktu. Žiadateľ o certifikát musí mať na overovanej doméne aktívnu jednu zo schránok admin, administrator, hostmaster, postmaster alebo webmaster . Jedinou alternatívou je preposlanie e-mailu autority na e-mail administračného kontaktu domény, alebo jej vlastníka (kontakty z WHOIS).

Alternatívny spôsob overenia domény

Certifikačná autorita v našej ponuke vie overiť objednávku DV certifikátu nielen cez e-mail, ale tiež cez unikátny súbor fileauth.txt nahraný na FTP domény do adresára /. Well-known/PKI-validation/ .

Možnosť overenie certifikátu cez súbor vyberiete v piatom kroku objednávky certifikátu (Overenie certifikátu a verejný kľúč (CSR)).

Alternatívne možnosť overenia DV certifikátu

Súbor, ktorý je potrebné pre overenie použiť, nájdete na stiahnutie v detaile objednávky SSL certifikátu. Jeho unikátny obsah je daný autoritou a je unikátny pre vašu objednávku.

Súbor fileauth.txt (obyčajný text) stiahnite z administrácie SSLMarket a nahrajte do zložky /.well-known/pki-validation/ (na FTP). Skontrolujte, či je súbor prístupný pre návštevníka a neobmedzuje ho napríklad súbor .htaccess.

Súbor na FTP musí byť pri overení dostupný zvonku
Súbor na FTP musí byť pri overení dostupný zvonka

Autorita bude v pravidelných intervaloch automaticky kontrolovať prítomnosť a obsah súboru. Akonáhle ho nájde, potvrdí objednávku certifikátu a ten bude vydaný.

Overenie cez súbor je rýchle a jednoduché

Vyššie uvedený spôsob overenia nespôsobí žiadne oneskorenia pri vystavení certifikátu. Autorita vykonáva kontrolu vo veľmi krátkych intervaloch a nemusíte sa teda obávať, že by bolo vystavenie certifikátu zdržané.

Máte problémy s alternatívnym overením domény?

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu , ktorá vám pomôže s vyššie uvedeným overením domény.