Presmerovanie HTTP na HTTPS

Apache Webserver

Ak používate populárny webový server Apache, môžete jednoducho presmerovať celú prevádzku z nezabezpečeného HTTP na HTTPS. Ak návštevník pôjde na váš web, bude presmerovaný na zabezpečený HTTPS protokol.

Logo Apache Web server

Ak ste správca servera, môžete toto nastavenie vykonať v súbore httpd.conf pomocou konfigurácie nižšie uvedenej. Ak správcom nie ste a využívate webhosting, môžete presmrrovanie vyriešiť pomocou súboru .htaccess. Do priečinka, ktorý chcete presmerovať na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfiguráciou:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Na serveri je nutné zapnutie modulu mod_rewrite, čo však u väčšiny webhostingov nie je prekážkou.
Ak nechcete presmerovať celý web, ale len jednu konkrétnu stránku, použite túto konfiguráciu:

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

Microsoft IIS 7 a IIS 8

Na Microsoft serveri môžete pri využití webového servera IIS presmerovať celú komunikáciu pomocou nasledujúceho postupu.

Logo Windows Server

K svojmu fungovaniu vyžaduje Microsoft URL Rewrite Module, ktorý musí byť na serveri nainštalovaný. Náš postup sa vykonáva až po inštalácii SSL certifikátu a priradení k doméne, s čím vám pomôže náš videotutoriál Instalácia SSL certifikátu na server IIS 7.

V Nastavení SSL vašej Web Site sa presvedčte, že máte vypnutú voľbu Požadovať protokol SSL.

Úprava nastavenia Web Site v IIS 7
Vložte nasledujúci kód do súboru web.config v hlavnom adresári webu, čo je hlavný konfiguračný XML súbor ASP.NET aplikácie. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <configuration>
  <system.webServer>
   <rewrite>
    <rules>
     <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions>
       <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rule>
    </rules>
   </rewrite>
  </system.webServer>
 </configuration>
Viac informácií o konfigurácii tohoto súboru nájdete na webe Microsoft MSDN Library.

Potom už len navštívte vašu doménu http://www.nazov-domeny.sk a vyskúšajte funkčnosť nového presmerovania.

nginx

Logo nginx

Na presmerovanie na serveri nginx pridajte tučný riadok do konfigurácie servera:

server {
listen 80;
server_name nazev-domeny.cz www.nazov-domeny.sk;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}

server {
listen 443;
server_name my.domain.com;

ssl on;

[....]
}

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznicku podporu, ktorá vám pomôže s výberom certifikátu a akoukoľvek otázkou.