Presmerovanie HTTP na HTTPS

Po inštalácii certifikátu na server je nutné jeho použitie vynútiť presmerovaním. V opačnom prípade web funguje zároveň s HTTP aj HTTPS, čo stále umožňuje použitie nezabezpečeného protokolu. Hlavne je to zlý prístup pre SEO, pretože web používa z pohľadu vyhľadávača dve adresy. Tento návod vám pomôže presmerovať web permanentne na HTTPS.

Apache Webserver

Ak používate populárny webový server Apache, môžete ľahko presmerovať všetku prevádzku z nezabezpečeného HTTP na HTTPS. Ak návštevník pôjde na váš web, bude presmerovaný na zabezpečený HTTPS protokol.

Logo Apache Web server

Ak ste správca servera, môžete toto nastavenie vykonať v súbore httpd.conf pomocou konfigurácie nižšie. Ak správcom nie ste, a využívate webhosting , môžete presmerovanie vyriešiť pomocou súboru .htaccess . Do zložky, ktorú chcete presmerovať na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfiguráciou:

RewriteEngine On
RewriteCond% {HTTPS} off
RewriteRule (. *) https://% {HTTP_HOST}% {REQUEST_URI}

Na serveri je nutné zapnutie modulu mod_rewrite , čo však u väčšiny webhostingov nie je prekážkou.
Ak nechcete presmerovať celý web, ale len jednu konkrétnu stránku , použite túto konfiguráciu:

RewriteEngine On
RewriteRule ^ apache-redirect-http-to-https.html $ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301, L]

Microsoft IIS 7 a novšie

Na Microsoft server môžete pri využití webového servera IIS 7 (a novším) presmerovať všetku komunikáciu s pomocou nasledujúceho postupu.

Logo Windows Server 2008 R2

K svojmu fungovaniu vyžaduje Microsoft URL Rewrite Module , ktorý musí byť na serveri nainštalovaný. Náš postup sa vykonáva až po inštalácii SSL certifikátu a priradeniu k doméne, s čím vám pomôže náš Videotutoriál Inštalácia SSL certifikátu na server IIS 7 .

V Nastavení SSL vašej Web Site sa presvedčte, že máte voľbu Požadovať protokol SSL .

Úprava nastavenia Web Site v IIS 7
Vložte nasledujúci kód do súboru web.config v hlavnom adresári webu, čo je hlavný konfiguračný XML súbor ASP.NET aplikácie. <xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
   <system.webServer>
    <rewrite>
     <rules>
      <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
       <match url="(.*)" />
        <conditions>
        <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
        </conditions>
       <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rules>
    </rewrite>
   </system.webServer>
 </configuration>

Viac o konfigurácii tohto súboru nájdete na webe Microsoft MSDN Library .

Potom už len navštívte vašu doménu http://www.nazov-domeny.sk a vyskúšajte funkčnosť nového presmerovanie.

Server nginx

Logo nginx

Ak chcete presmerovať web na HTTPS na serveri Nginx, pridajte do konfigurácie tučne zvýraznený riadok:

server {
listen 80;
server_name domain.sk www.domain.sk;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 443;
server_name domain.sk www.domain.sk;

ssl on;

[....]
}

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu , ktorá vám pomôže s výberom certifikátu a akýmkoľvek dotazom.

Bol tento článok pre vás užitočný?