Metóda SNI (Server Name Indication)

SNI (Server Name Indication) je metóda umožňujúca použitie viacerých domén a SSL/TLS certifikátov na jednom webovom serveri a IP adrese. Vďaka SNI dokáže server pri pripojení klienta zistiť, ktorý z virtuálnych serverov chce klient vidieť, a pošle mu správny SSL/TLS certifikát pre správnu doménu. Bez podpory SNI by klientovi poslal ľubovoľný certifikát, pretože by nevedel, ktorú doménu chce vidieť.

Výhody a nevýhody SNI

Vďaka podpore SNI na serveri nemusíte každej doméne sa SSL/TLS certifikátom (virtuálnemu serveru) priradiť samostatnú IP adresu, ako tomu bolo predtým. Server sa s prehliadačom klienta dohovorí a pošle mu správny SSL/TLS certifikát.

Nevýhodou je nekompatibilita so staršími systémami a prehliadačmi, napríklad Windows XP. Kompletný prehľad kompatibility často používaného softvéru je uvedený nižšie.

Softvérová podpora SNI

Prehliadače

Prehliadače s podporou TLS server name indication

 • Mozilla Firefox 2.0 alebo novší
 • Opera 8.0 alebo novší (musí byť povolený protokol TLS)
 • Internet Explorer 7 (Vista, nie XP) alebo novší
 • Google Chrome (Vista a vyššie, na XP od verzie 6)
 • Safari 3.2.1 Mac OS X 10.5.6 a novšie

Mobilné prehliadače

 • Android - predvolený prehliadač na Honeycomb (v3.x +)
 • Opera Mobile od verzie 10.1 beta
 • Windows Phone 7
 • MobileSafari v Apple iOS 4.0 a neskoršie

Servery s podporou SNI

 • Microsoft Internet Information Server IIS 8
 • Apache 2.2.12 alebo novší s podporou mod_gnutls alebo mod_ssl
 • Cherokee, ak je kompilovaný s TLS podporou
 • Nové verzie lighttpd 1.4.xa 1.5.x
 • Nginx sprevádzaný vstavaným OpenSSL s SNI podporou

Nepodporované operačné systémy a prehliadače bez podpory SNI

Operačné systémy a prehliadače

 • Windows XP a v tomto systéme všetky verzie Internet Explorer
 • Internet Explorer verzie 6 a nižšie
 • Safari na Windows XP
 • Konqueror/KDE nižšia ako 4.7
 • Microsoft Internet Information Server IIS do verzie 7 (vrátane)
 • Android prehliadač vo verzii 2.x
 • Windows Mobile do verzie 6.5

Zdroj: článok o SNI na Wikipedia .com

Bol tento článok pre vás užitočný?