Správa certifikátov na účte SSLmarket

Tento článok slúži ako základný pomocník pre užívateľov administrácie SSLmarketu. Nájdete tu návody na používanie našej administrácie.

Možnosti zákazníckeho účtu SSLmarket

Prihlásenie do administrácie

Prihlásenie do administrácie sslmarket prebieha na adrese sslmarket.cz a sslmarket.sk podľa pobočky, na ktorej bol váš účet vyytvorený. Ak sa nemôžete na sslmarket prihlásiť, je možné, že sa prihlasujete na zlej pobočke. Účty sú pre českú a slovenskú pobočku rozdelené z fakturačných dôvodov. Ak nepoznáte prihlasovacie údaje, môžete si nechať poslať nové.
V prípade problému s prihlásením neváhajte kontaktovať zákaznícku podporu

Možnosti zákazníckeho účtu

Zákaznícky účet SSLmarket vám ponúka prehľadnú administráciu a správu certifikátov. Nájdete tu kompletné informácie o certifikáte, prehľad riešených objednávok aj expirujících certifikátov. Váš certifikát si tu môžete aj stiahnuť.
Môžete si tiež otestovať správnosť inštalácie vášho certifikátu.

Ako na predĺženie (renew)

Po prihlásení do administrácie SSLmarket uvidíte súhrn certifikátov spolu s ich expiráciou. Ak je expirácia certifikátu zvýraznená na červeno, nastala už doba, v ktorej je možné certifikát predĺžiť. Kliknutím na modrú ikonu šípok sa dostanete do objednávky predĺženia certifikátu. Stačí skontrolovať a prípadne upraviť údaje minulej objednávky a predĺženie potvrdiť.

Zoznam certifikátov a zoznam objednávok

Pod ponúkou Zoznam objednávok sú zobrazené aktuálne riešenie objendávky SSL certifikátov a ich aktuálny stav. Po dokončení sú objednávky presunuté do Zozname certifikátov , kde nájdete všetky aktuálne platne certifikáty. Kliknutím na ikonu lupy sa dostanete do detailu objednávky.

Detail objednávky

Vloženie verejného kľúča (CSR)

Po objednaní certifikátu je potrebné vytvoriť verejný kľúč (CSR request) pre certifikačnú autoritu, ktorá na jeho základe vygeneruje nový certifikát. Ak je certifikát na našom serveri, zaistíme súvisiace technické úkony vrátane inštalácie na server
Verejný kľúč (CSR request) môžete vložiť v detaile objednávky po kliknutí na Vložiť nový . Po jeho vložení uvidíte v ňom obsiahnuté informácie. Všetky CSR request musia mať bitovú hĺbku 2048 bitov.

Pokiaľ po vložení systém hlási chybu CSR, kontaktujte zákaznícku podporu . Najčastejšie sa jedná o rozpor v názve objednávané domény a domény v CSR (Common name), alebo o preklep v názve žiadateľa (organizácia) v CSR a objednávke.

Platobné detaily a platba online

Pre urýchlenie objednávky certifikátu môžete využiť online platbu kartou . Pri použití platobnej karty je platba prijatá okamžite a certifikáty s overením domény (DV) môžete mať vystavené v priebehu niekoľkých minút. Samozrejme máte k dispozícii aj platobné detaily pre platbu prevodom.
V detaile objednávky kliknite na odkaz platba a na ďalšej strane na Uhradiť SSL certifikát . Potom budete presmerovaní na zabezpečenú platobnú bránu, v ktorej zadáte detaily vašu platobnej karty. Po potvrdení platby sa dostanete späť do administrácie SSLmarket a uvidíte, či ak bola platba úspešná.

Správa účtu - úprava údajov

V prípade, že potrebujete zmeniť alebo upraviť údaje na zákazníckom účte, kliknite na Základné údaje v sekcii Správa účtu.
Kliknutím na ikonu ceruzky vyvoláte dialóg úpravy údajov. Po úprave kliknite na uložiť a zaneste do systému upravené informácie.

Nastavenie emailovej komunikácie

V sekcii Správa účtu - zasielanie správ môžete nastaviť zasielanie upozornení zo systému SSLmarket. Dôležité je zasielanie informácií o expirácii certifikátu. Túto informáciu môžete nechať zasielať na autorizačné a technický kontakt uvedený v objednávke certifikátu. Autorizačný kontakt je spravidla osoba, ktorá bola v objednávke certifikátu uvedená ako zamestnanec firmy určený pre telefonické overenie autoritou. Technický kontakt je osoba, ktorá obdržala certifikát emailom.

Ak nechcete, aby váš zákazník dostal správu o expirácii od SSLmarket, môžete vypnúť zaslanie informácie o expirácii autorizačnému kontakte.

Možnosť stiahnutia certifikátu z administrácie

Vystavený certifikát pošle autorita na email technického kontaktu uvedeného v objednávke. Certifikát je zaslaný v textovej forme a je zakódovaný vo formáte Base64. Váš certifikát si však môžete pohodlne stiahnuť aj z našej administrácie.

Možnosť otestovanie správnosti inštalácie

Správna inštalácia certifikátu je kľúčom k jeho dôveryhodnosti pre vaše návštevníkov. Pokiaľ budú na serveri chýbať Intermediate certifikáty , nebude certifikát pre návštevníkov dôveryhodný a bude zobrazovať bezpečnostné varovanie. Ak chcete mať istotu, že ste certifikát nainštalovali správne a že bude pre návštevníkov dôveryhodný, nechajte inštaláciu skontrolovať nástrojom od certifikačnej autority. Nástroj pre kontrolu nasmerujte na váš web zadaním URL adresy, na ktoré sa certifikát nachádza. Ak je všetko v poriadku, nástroj vám zobrazí pozitívny výsledok. Ak je niečo v neporiadku, nástroj vám oznámi príčinu chyby a ak Intermediate certifikáty chýba, vypíše vám certifikáty presne pre konkrétny prípad.

Autorizovaný požiadavka na zákaznícku podporu

Ak nám potrebujete čokoľvek oznámiť alebo máte otázky, neváhajte využiť kontaktný formulár zákazníckej podpory . Túto možnosť nájdete na ľavej strane pod Autorizovaná požiadavka