Ponuka SSL certifikátov pre štátne organizácie a inštitúcie

Ste štátna organizácia alebo inštitúcia? Všetkým štátnym organizáciám ponúkame získať zľavu vo výške 5-10% z ceny objednaných SSL certifikátov. V prípade záujmu o SSL certifikát nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

SSLmarket odporúča použitie EV SSL certifikátov pre verejnú správu

Zhromažďovanie a práca s osobnými údajmi občanov je denná činnosťou väčšiny verejnej správy. Dynamický rozvoj e-Governmentu sprevádza aj presun agend verejnej správy na internet a využívanie internetu ako prostriedku komunikácie s občanmi. Ochrana citlivých osobných údajov je cieľom každého zodpovedného prevádzkovateľa webových stránok či aplikácií. Je preto dôležité chrániť webové stránky nezameniteľným symbolom bezpečnosti - zeleným panelom s adresou .

Certifikát so zeleným pruhom je symbolom dôvery na internete. S SSL certifikátom máte istotu, že komunikáciu a prenášané dáta nemôže nikto odpočúvať a zneužiť. Certifikát s rozšíreným EV overením navyše garantuje pravú identitu prevádzkovateľa certifikátu, ktorá bola overená nezávislou certifikačnou autoritou podľa najprísnejších merítok. Meno organizácie prevádzkovateľa uvidí každý návštevník vedľa internetovej adresy.