Výber SSL certifikátu podľa overenia

SSL certifikáty od certifikačných autorít sú vystavované podľa vopred daných pravidiel a odporúčaní. Aby fungoval princíp dôveryhodnosti a bola zaistená bezpečnosť, musí prejsť každý certifikát overovacím procesom pred jeho vystavením.

Overovací proces SSL certifikátov sa delí do troch základných skupín - doménové (DV), organizačné (VV) a rozšírené overenie (EV). Na základe vybraného spôsobu overenia sa odvíja čas vystavenia, zobrazenie informácií v internetových prehliadačoch a tiež cena za SSL certifikát. V prípade že si nebudete vedieť poradiť, naši skúsení pracovníci radi poradia pri výbere vhodného typu SSL certifikátu.

Overenie domény (Domain Validation)

Cenovo najdostupnejšie SSL certifikáty , ktoré pre svoje overenie používajú iba základné overenie na úrovni domény, kde je zasielaný len verifikačný e-mail. Veľkou výhodou DV certifikátov je ich rýchle vystavenie, ktoré môže byť vykonané v priebehu niekoľkých minút.

DV SSL certifikáty odporúčame používať pri projektoch, kde je kladený dôraz na rýchlosť získania certifikátu, účelnosť zabezpečenia a výhodnú cenu. Jeho uplatnenie je prakticky vo všetkých oblastiach, vyžadujúcich SSL komunikáciu, prevažne však v intranetovom použití, interných systémoch alebo pri menších webových projektoch, kde sa nevyžaduje overenie spoločnosti, pre ktorú bol SSL certifikát vystavený.

  • Cenník
  • Proces overenia
  • Podpora prehliadačov
SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena CA Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
RapidSSL 11,66 € $59 DV NIE 2 minút 1-2 KúpiťDetail
RapidSSL Wildcard 96,63 € $249 DV NIE 2 minút 1-2 KúpiťDetail
Thawte SSL 123 43,30 € $149 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
Thawte SSL 123 Wildcard 216,67 € $745 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
GeoTrust QuickSSL Premium 54,30 € $149 DV 4 10 minút 1-2 KúpiťDetail
QuickSSL Premium Wildcard 233 € $479 DV Ne 10 minút 1-2 KúpiťDetail

Proces overenia

Proces vystavenia SSL certifikátu spočíva v zaslaní e-mailovej správy na vopred vybraný e-mail domény zo žiadosti o SSL certifikát (admin, administrator, hostmaster, webmaster, postmaster), prípadne na e-mailovú adresu majiteľa domény (čerpá sa z údajov registrov domén, v prípade domény SK z registra združenia SK-NIC). V prijatej e-mailovej správe stačí len odsúhlasiť všetky údaje o žiadanom SSL certifikáte a proces overenia je dokončený s následným vystavením SSL certifikátu, ktorý je zaslaný na technický kontakt žiadateľa.

Zobrazenie v prehliadači

Vďaka overeniu pomocou potvrdenia zaslaného e-mailu na vybranú adresu domény sú informácie v prehliadači veľmi obmedzené.

Zobrazenie certifikátu s DV overením v adresnom riadku prehladače
Detail certifikátu s DV overením v prehliadači

Overenie spoločnosti (Organization Validation)

SSL certifikáty, pri ktorých dochádza pri procese overenia ku kompletnej identifikácii spoločnosti, pre ktorú je SSL certifikát vystavený. Overenie spoločnosti zdôrazňuje dôveryhodnosť prevádzkovateľa www projektu, návštevník má možnosť kedykoľvek si prevádzkovateľa stránok overiť. Certifikáty sú pomerne rýchlo vystavované, v bežnom prípade je overovací proces dokončený počas niekolkých pracovných dní.

OV SSL certifikáty nachádzajú využitie v komerčných webových projektoch, ako sú napríklad e-shopy, rezervačné systémy, alebo akékoľvek iné webové projekty, kde je vďaka vyššiemu stupňu overenia SSL certifikátu deklarovaný prevádzkovateľ stránok.

  • Cenník
  • Proces overenia
  • Podpora prehliadačov
SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena CA Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
Thawte Web Server 97,63 € $199 OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Thawte SGC SuperCerts 133,30 € $299 OV 1-24 2 dní 1-3 KúpiťDetail
Symantec Secure Site 299,97 € 450 € OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Symantec Secure Site Pro 716,63 € 1050 € OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
GeoTrust True BusinessID 116,63 € $199 OV 4-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Geotrust True B.ID Wildcard 308,63 € $499 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Thawte Web Server Wildcard 314,45 € $599 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail

Proces overenia

Proces vystavenia SSL certifikátu je úplne manuálny a spočíva v overení údajov o majiteľovi domény, pre ktorú bude SSL certifikát vystavený, ďalej v overení spoločnosti žiadateľa a telefonickom overení kontaktnej osoby. Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registri, kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch, majiteľ domény sa overuje v dostupných databázach správcov domén. Finálne overenie sa vykonáva telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Zobrazenie v prehliadači

Vďaka kompletnej identifikáciu spoločnosti, pre ktorú je SSL certifikát vystavený, má návštevník možnosť kedykoľvek si prevádzkovateľa stránok overiť a dôverovať mu.

Zobrazenie certifikátu s OV overením v adresnom riadku prehliadače
Detail certifikátu s OV overením v prehliadači

Rozšírené overenie (Extended Validation)

EV SSL certifikáty ponúkajú používateľsky najbezpečnejšiu formu komunikácie, pretože zabezpečené webové stránky sú v prehliadačoch jednoznačne identifikované výraznou zelenou farbou adresného riadka s informáciami o spoločnosti a certifikačnej autorite. Získaním EV SSL certifikátu každý prevádzkovateľ webového projektu deklaruje, že mu záleží na internetovej bezpečnosti a že chce patriť medzi top spoločnosti, využívajúce tieto certifikáty.

SSL certifikát s rozšíreným overením (EV) nachádza využitie na projektoch s požiadavkou na najvyšší stupeň dôveryhodnosti, typicky v bankovom a finančnom sektore a vo všetkých webových projektoch, kde je kladená požiadavka na najvyšší stupeň overenia a zabezpečenia.

  • Cenník
  • Proces overenia
  • Podpora prehliadačov
SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena CA Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
GeoTrust True BusinessID EV 149,95 € $299 EV 4-250 7 dní 1-2 KúpiťDetail
Thawte Web Server EV 225 € $299 EV 1-250 7 dní 1-2 KúpiťDetail
Symantec Secure Site EV 730,95 € 1050 € EV 1-250 5 dní 1-2 KúpiťDetail
Symantec Secure Site Pro EV 1104,95 € 1499 € EV 1-250 5 dní 1-2 KúpiťDetail

Proces overenia

Na zabezpecenie najvyššej bezpečnosti je postup vystavenia EV SSL certifikátu dôkladnejší v procese overovania a z toho dôvodu vystavenie trvá dlhšie, než u bežného OV certifikátu. Informácie sú overované z viacerých zdrojov a je vyžadované zaslanie overených dokumentov. Vykonáva sa kontrola údajov o majiteľovi domény, pre ktorú bude SSL certifikát vystavený, ďalej sa overuje spoločnosť žiadateľa, vykonáva sa overenie kontaktnej osoby a overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby.
Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registre, kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch, majiteľ domény sa overuje v dostupných databázach správcov domén.
Zamestnanecký pomer kontaktnej osoby sa overuje pomocou dodaného formulára od certifikačnej autority, ktorý potvrdzuje kompetentná osoba v organizácii (HR manažér, vedúci). Táto osoba je následne potvrdená telefónnom overením. Finálne overenie je vykonané telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Zobrazenie v prehliadači

Zabezpečené webové stránky sú v prehliadačoch identifikované výraznou zelenou farbou adresného riadka s informáciami o spoločnosti a certifikačnej autorite. Ide jednoznačne o najvyšší stupeň vyjadrenia dôveryhodnosti.

Zobrazenie certifikátu s EV overením v adresnom riadku prehliadače
Detail certifikátu s DV overením v prehliadači