Symantec Secure Site EV certifikát

Jeden z najprestižnejších SSL certifikátov s rozšíreným overením (Extended Validation) na trhu. Zabezpečené webové stránky sú v prehliadačoch identifikované výraznou zelenou farbou adresného riadka s informáciami o spoločnosti a certifikačnej autorite. Zakúpením Symantec Secure Site EV certifikátu prevádzkovateľ webového projektu deklaruje najvyššiu úroveň kvality služieb a zabezpečenia.

 • Dôveryhodný pre 99,9% prehliadačov
 • Symantec® Seal-in-Search
 • Web Site Malware Scan
 • Vulnerability Assessment
 • Peňažná záruka $1 750 000
 • Bezplatné pregenerovanie certifikátu
 • Rozšírené overenie spoločnosti (EV)
 • Zelený adresný riadok s názvom spoločnosti
 • Platnosť 1-2 roky
 • Norton Secured Seal pečať
 • Podpora SAN/UC, IDN
 • Zákaznícka podpora v sloveknčine
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

Použitím SSL certifikátu Secure Site EV každá spoločnosť deklaruje, že jej záleží na internetovej bezpečnosti a že chce patriť medzi top spoločnosti, využívajúce tieto certifikáty.Certifikáty Symantec nachádzajú využitie predovšetkým v bankovom a finančnom sektore, ale uplatnia sa aj na mnohých webových projektoch s dôrazom na kvalitu a značku.

Cenník Symantec Secure Site EV certifikátu

1 rok 2 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
859,90 €
859,90 € / 1050 € / 23%
1 461,90 €
730,95 € / 2100 € / 30%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
859,90 €
859,90 € / 1050 € / 23%
1 461,90 €
730,95 € / 2100 € / 30%
Rozšírenie SAN/UC 439,90 € 759,90 €

Rozšírenie SAN/UC - cena za 1 subjekt. Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Detail certifikátu
 • Podpora viacerých domén (SAN/UC)
 • Overenie a čas vystavenia
 • Platnosť a obnova

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky ponúkané SSL certifikáty sú plne dôveryhodné a návštevníci webových stránok nie sú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti. V internetovom prehliadači je informácia o zabezpečenej komunikácii pomocou EV SSL zobrazená v adresnom riadku výraznou zelenou farbou, ďalej ikonou zámku a písmenom "s" pri protokole http. Rozkliknutím zámku si môžeme overiť prevádzkovateľa stránok a vydávateľa certifikátu. Viac informácií o zobrazení certifikátu v prehliadači.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači
Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Podpora zabezpečenia viacerých domén

SSL certifikát podporuje technológiu SAN/UC (Subject Alternative Name/Unified Communications), ktorá umožňuje chrániť jedným SSL certifikátom viacero domén (subjektov). Je možné tak výrazne šetriť vstupné náklady na získanie SSL zabezpečenia pre viacero webových projektov.
SSL certifikát Symantec Secure Site EV podporuje k základnej doméne až 24 ďalších domén (subjektov). Celkom tak je možné zabezpečiť až 25 spolu nesúvisiacich domén.
Cena za rozšírenie SAN/UC je vždy za jeden subjekt a počet domén (subjektov) sa zadáva počas objednávky. Počas platnosti certifikátu je možné SAN domény meniť alebo tiež dopĺňať. Hlavnú doménu nie je možné v období platnosti meniť.

Príklady použitia

 • www.sslmarket.sk (FQDN - plne kvalifikované doménové meno)
 • mail.sslmarket.sk (subdoména)
 • autodiscover.domena.sk (služba Microsoft Exchange)
 • owa.exchange.local (interní doménové jméno)
 • EXCHANGE01 (interní název serveru / NetBIOS název)
 • 10.0.0.1 (privátní IP adresa)
 • 48.179.15.35 (veřejná IP adresa)

Spôsob overenia certifikátu

Na zabezpecenie najvyššej bezpečnosti je postup vystavenia EV SSL certifikátu dôkladnejší v procese overovania a z toho dôvodu vystavenie trvá dlhšie, ako pri bežnom OV certifikáte. Informácie sú overované z viacerých zdrojov a je vyžadované zaslanie overených dokumentov. Vykonáva sa kontrola údajov o majiteľovi domény, pre ktorého bude SSL certifikát vystavený, ďalej sa overuje spoločnosť žiadateľa, vykonáva sa overenie kontaktnej osoby a overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby.
. Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registri a kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch, majiteľ domény se overuje v dostupných databázach správcov domén.
Zamestnanecký pomer kontaktnej osoby sa overuje pomocou dodaného formulára od certifikačnej autority, ktorý potvrdzuje kompetentná osoba v organizácii (HR manažér, vedúci). Táto osoba je následne potvrdená telefonickým overením. Finálne overenie sa vykonáva telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Čas vystavenia certifikátu

Pri vložení správneho CSR súboru do objednávky a vykonaní platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený do jedného pracovného týždňa.

Platnosť certifikátu

SSL certifikát je platný od dátumu, kedy je dokončené jeho overenie a certifikát je vystavený. Od tohoto dátumu sa počíta platnosť na daný počet rokov, ktorý bol zvolený v objednávke SSL certifikátu.

Pregenerovanie certifikátu (tzv. reissue)

Podľa potreby je možné si nechať certifikát kedykoľvek ZADARMO pregenerovať (napr. z dôvodu zmazania privátneho kľúča). Pre úspešné pregenerovanie je nutné dodať nový CSR súbor, ktorý obsahuje totožné údaje, ako v pôvodnej objednávke.

Obnova certifikátu (RENEW)

Obnovu SSL certifikátu je možné zahájiť 90 dní pred koncom jeho platnosti. Nie je nutné sa obávať straty zostávajúceho obdobia platnosti. Obnovenému certifikátu bude toto obdobie pripočítané, navyše sa nevyužité dni zaokrúhľujú na celé mesiace nahor. Pripočítanie zostávajúceho obdobia je možné len pri objednaní obnovy SSL certifikátu a uhradení min. 17 dní pred expiráciou.

Zobrazenie pečate certifikátu

Informácie o bezpečnosti na www stránkach je možné podporiť zobrazením Norton Secured Seal pečate, ktorá je generovaná certifikačnou autoritou Symantec. Jedná sa o dynamický obrázok, podľa ktorého používateľ ihneď vie, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Kliknutím na pečať je možné overiť všetky informácie o certifikačnej autorite a platnosti daného SSL certifikátu. Podľa celosvetového výskumu spoločnosti Synovate/GMI zvyšuje pečať Symantec spotrebiteľskú dôveru a 68 percent zákazníkov radšej nakupuje a vykonáva transakcie na stránkach s logom Symantec. Využitie pečate na webových stránkach veľmi odporúčame!

Zobrazenie pečate certifikátu

Bezpečnostné funkcie k certifikátu ZADARMO

Web Site Malware Scan

Každodenný malware scan webových stránok daného SSL Symantec certifikátu prispieva k ochrane pred nebezpečným kódom. Viac informácií o funkcii Web Site Malware Scan.

Vulnerability Assessment

Služba Vulnerability Assessment zistí a ohodnotí zraniteľnosť webových stránok. Pomôže tak rýchlo identifikovať bezpečnostné riziká a ponúkne riešenie na ich odstránenie. Hodnotenie zraniteľnosti zahŕňa týždenné automatické prehľadávanie webových stránok, webových aplikácií, serverového SW a sieťových portov. Viac informácií o funkcii Vulnerability Assessment.

Skúšobný certifikát

Pred samotným zakúpením je možné si na 21 dní úplne ZADARMO vyskúšať plne funkčný SSL certifikát Thawte. Je tak možné vyskúšať všetky vlastnosti, funkčnosť a nastavenie SSL certifikátu. Skúšobný SSL certifikát je v prehliadači plne funkčný, pri prvom použití je nutné naimportovať trial ROOT certifikát autority na vyjadrenie dôvery.

 • Skúšobný SSL plne dôveryhodný
 • Úplne ZADARMO
 • Jednoduché vystavenie počas niekoľkých minút
 • Platnosť 30 dní
 • Bez inštalácie trial ROOT certifikátu nedôveryhodný

Podrobný návod, ako si skúšobný SSL certifikát Thawte sprevádzkovať, nájdete v priloženom dokumente PDF.

Kompletný prehľad SSL certifikátov Symantec v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena Symantec Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
Secure Site 299,97 € 450 € OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site Pro 716,63 € 1050 € OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site EV 730,95 € 1050 € EV 1-250 5 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site Pro EV 1104,95 € 1499 € EV 1-250 5 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site Wildcard 1 730 € $2199 OV NIE 2 dní 1-2 Kúpiť Detail
Secure Site Pro Wildcard 3 333 € $4975 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing 316,65 € 499 € OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing EV 450 € $795 EV NIE 14+ dní 1-2 KúpiťDetail