DigiCert Secure Email for Business & Organization S/MIME objednať

Najvyšší S/MIME certifikát certifikačnej autority DigiCert umožňuje okrem podpisovania aj šifrovanie e-mailu. Vystavenie je založené na e-mailovom potvrdení (ktorému predchádza overenie organizácie), ktoré umožňuje vystaviť tento certifikát S/MIME v priebehu niekoľkých minút.

Class 2 Organizácia a e-mail
1 zabezpečených adries
podpora SANov
2 dni čas vystavenia
100% dôveryhodnosť
 • Cena od 52 €
 • Platnosť 1-3 roky
 • Zabezpečenie e-mail držiteľa
 • Dôveryhodnosť všetky počítače a mobily
 • Algoritmus verejného kľúča RSA
 • Symetrické šifrovanie 256 bitov
 • Dĺžka verejného kľúča 2.048 (3.072/4.096) bitov
 • Koreňová CA DigiCert Assured ID Root CA
 • Garancia vrátenia peňazí 30 dní
 • Pregenerovanie certifikátu zadarmo
 • Možnosť pridania viac domén neumožňuje
 • Peňažná záruka N/A

Odporúčané použitie certifikátu

S/MIME certifikát DigiCert Secure Email for Business & Organization odporúčame použiť na zabezpečenie dôveryhodnosti elektronickej komunikácie a jej podpisovanie. Certifikát umožňuje autentizáciu odosielateľa, podpisovanie e-mailov a môžete ho využiť aj na podpisovanie dokumentov.

Cenník DigiCert Secure Email for Business & Organization certifikát

S/MIME certifikát DigiCert Secure Email for Business & Organization certifikát môžete využiť nielen pre podpisovanie e-mailov, ale aj dokumentov. DigiCert Secure Email for Business & Organization certifikát taktiež umožňuje šifrovanie e-mailov.

Jednoročný

55,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
objednať

Dvojročný

105,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako jednoročný
objednať

Trojročný

155,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako dvojročný
objednať

Ceny uvedené bez DPH.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky ponúkané S/MIME certifikáty sú plne dôveryhodné a príjemcovia vašich správ či dokumentov s nimi nebudú mať žiadny problém.

V e-mailovom klientovi je informácia o platnom podpise výrazne znázornená a detail certifikátu si môžete zobraziť.

DigiCert Secure Email for Business & Organization certifikát zodpovedá triede Class 2 a je v ňom okrem žiadateľa uvedené aj overenie organizácie . Overenie je tak ekvivalentné OV overeniu pri SSL/TLS certifikátoch.

E-mail alebo dokument s podpisom týmto certifikátom umožňuje plnú autentizáciu odosielateľa (meno, e-mail, spoločnosť), zaručuje nemennosť a integritu dokumentu a umožňuje tiež zašifrovanie správy.

Zobrazenie certifikátu DigiCert Secure Email for Business & Organization v klientovi

FAQ - najčastejšie otázky

Pre podpisovanie dokumentov nie je potrebný žiadny špeciálny alebo dodatočný softvér, ani vývojové prostredie, ako je tomu pri Code Signing certifikátoch. Dokument môžete podpísať priamo v softvéri, v ktorom ho vytvárate. Podpora podpisovania je napríklad vo veľmi rozšírených produktoch Adobe Acrobat, MS Office, LibreOffice a OpenOffice.
Konkrétne postupy na podpísanie v uvedených programoch nájdete v článku pomocníka Podpis dokumentu s Document Signing certifikátom .
Všeobecne možno povedať, že áno; závisí to však na konkrétnom softvéri a jeho implementácii. Ak však bude daný program poznať čas podpisu (z platnej časovej pečiatky) a bude si môcť skontrolovať odvolanie certifikátu, tak bude podpis platný. Nemusí to však fungovať bezvýhradne vo všetkých kancelárskych programoch.
Ak je platnosť podpisu v dokumentoch kritická a vyžadujete ju počas mnohých nasledujúcich rokov, tak pre riadenie životného cyklu dokumentov odporúčame nejakú elektronickú spisovú službu.
Certifikát je skutočne vystavený pre "organizáciu", pretože predpokladom OV overenia je existujúca organizácia alebo firma. V certifikáte je však uvedený jeho žiadateľ a jeho osoba je spojená s podpisom za spoločnosť.
Variant certifikátu pre fyzické osoby, teda Document Signing Individual, zatiaľ nemáme v ponuke.