Objednávka SSL/TLS certifikátu

Ako zadať objednávku SSL/TLS certifikátu a aké sú možnosti jej ďalšie správy?

Objednanie nového certifikátu

Ak si chcete objednať úplne nový certifikát, v hlavnom menu vášho účtu, v hornej lište, vyberte položku Objednať nový . Je možné si vybrať SSL/TLS certifikáty štyroch certifikačných autorít: DigiCert, Thawte, GeoTrust a RapidSSL .

Objednať nový certifikát

Zvoľte vybraný certifikát od vami preferované certifikačnej autority a kliknite na Objednať .

Parametre certifikátu

Zadajte presný názov domény, na ktorej bude SSL/TLS certifikát funkčný. Vyberte si dobu platnosti certifikátu a podľa potreby zvoľte aj rozšírenia o SANy, ak to daný certifikát umožňuje.

Kontaktné informácie

Zadajte postupne kontaktné údaje, ktoré budú uvedené k danému SSL/TLS certifikátu:

  • Vlastník certifikátu - Pre akú fimu/osobu má byť certifikát vystavený.
  • Osoba pre autorizáciu - Túto osobu bude kontaktovať autorita pre overenie požiadavky.
  • Technický kontakt - Na e-mailovú adresu budú posielané technické informácie (ako upozornenie na expiráciu certifikátu) a tiež vystavený certifikát.
  • Fakturačné údaje - Zadajte údaje, na ktoré bude objednávka fakturovaná. Výzva k úhrade a následne daňový doklad budú zaslané na vyplnenú e-mailovú adresu.

Overenie certifikátu

U DV certifikátu si v tejto časti objednávky môžete zvoliť spôsob overenia žiadosti o certifikát. Môže sa jednať o overenie cez e-mail zaslaný na alias adresy danej domény (zvolíte si jednu z piatich ponúkaných adries), o overenie cez DNS záznam , alebo FTP súbor .

Voľba overenie certifikátu
Voľba overenia certifikátu

Vloženie verejného kľúča (CSR)

Pre vystavenie objednaného certifikátu je potrebné vytvoriť verejný kľúč (CSR request) pre certifikačnú autoritu, ktorá na jeho základe vygeneruje nový certifikát. Využiť môžete nášho nástroje Vygenerovať CSR a privátny kľúč . Ako verejný kľúč (CSR) získať priamo na vašom serveri nájdete v článku pomocníka o CSR . Vygenerovaný verejný kľúč môžete do objednávky skopírovať v textovo podobe. V prípade, že zatiaľ nemáte verejný kľúč (CSR), môžete ho kedykoľvek zadať alebo zaslať neskôr.

Po vložení CSR uvidíte v ňom obsiahnuté informácie. Všetky CSR requesty pre TLS/SSL certifikáty musia mať bitovú hĺbku najmenej 2048 bitov, pre Code Signing certifikáty 3072 bitov.

Ak po vložení systém hlási chybu CSR, kontaktujte zákaznícku podporu . Najčastejšie sa jedná o rozpor v názve objednávané domény a domény v CSR (Common name), alebo o preklep v názve žiadateľa (organizácia) v CSR a objednávke.

Súhrn objednávky

V súhrne objednávky skontrolujte všetky zadané údaje. Skontrolovať si môžete aj výslednú cenu certifikátu. Prípadne je možné napísať poznámku pre upresnenie - pri zadaní poznámky bude objednávka certifikátu spracovaná manuálne. Pred odoslaním objednávky je nutné súhlasiť s obchodnými podmienkami.

Obnova certifikátu (Renew)

Ak bude váš SSL/TLS certifikát v najbližšej dobe expirovať (blíži sa koniec platnosti), je táto informácia zobrazená na úvodnej obrazovke vášho účtu - Prehľad - v odseku Expirující certifikáty . U daného certifikátu je zobrazený dátum expirácie.

Ak budete chcieť platnosť certifikátu predĺžiť, je nutné urobiť jeho obnovu. Pre tento úkon si prezrite podrobnosti certifikátu kliknutím na ikonku lupy a následne kliknite na tlačidlo Predĺžiť .

Objednávky

Na úvodnej stránke Prehľad , sa pod položkou Objednávky zobrazujú aktuálne riešené certifikáty. Podrobnosti objednávky sú zobrazené po vybraní ikonky lupy. Ak nebol vložený verejný kľúč (CSR), je možné ho vložiť. Rovnako si môžete preposlať e-mail pre overenie či skontrolovať stav overenia .

Zoznam(y) certifikátov

Pod položkou Zoznam(y) certifikátov nájdete všetky aktuálne platné certifikáty a certifikáty, ktoré sú už po expirácii.

Ak budete chcieť platnosť certifikátu predĺžiť, je nutné urobiť jeho obnovu. Pre tento úkon si prezrite podrobnosti certifikátu kliknutím na ikonku lupy a následne kliknite na tlačidlo Predĺžiť .

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu , ktorá vám pomôže s výberom certifikátu a akýmkoľvek dotazom.

Bol tento článok pre vás užitočný?