Objednávka SSL certifikátu

Objednanie nového certifikátu

Ak si chcete objednať úplne nový certifikát, v hlavnom menu vášho účtu vyberte položku Objednať nový. Je možné si vybrať SSL certifikáty štyroch certifikačných autorít: THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL.

Postup objednania:

Objednať nový certifikát

Zvoľte vybraný certifikát od vami preferovanej certifikačnej autority a kliknite na Objednať.

Technické parametre

Zadajte presný názov domény, na ktorej bude SSL certifikát prevádzkovaný. Vyberte si obdobie platnosti certifikátu. Pri novej objednávke certifikátu ponechajte vyplnenú položku NEW a zvoľte platformu, na ktorej bude SSL certifikát prevádzkovaný.

Kontaktné informácie

Zadajte postupne kontaktné údaje, ktoré budú vedené k danému SSL certifikátu:

  • Majiteľ (vlastník) certifikátu - Majiteľ by sa mal zhodovať s majiteľom podľa registra SK-NIC alebo medzinárodného registra.
  • Osoba pre autorizáciu - Túto osobu bude kontaktovať autorita na overenie požiadavky.
  • Telefón - Oficiálne číslo firmy/žiadateľa, ktoré sa dá nájsť na internete, alebo vo verejne dostupných zdrojoch.
  • Technický kontakt - Na e-mailovú adresu budú zasielané technické informácie (návody a postupy pre sprevádzkovanie SSL) a tiež vystavený certifikát.
  • E-mail pre autorizáciu - Pri voľbe SSL certifikátu, ktorý sa overuje iba e-mailovou formou, vyberte e-mail, na ktorý bude odoslaná správa na overenie žiadosti o certifikát.
  • Fakturačné údaje - Zadajte údaje, na ktoré bude objednávka fakturovaná. Výzva na úhradu a následne daňový doklad budú zaslané na vyplnenú e-mailovú adresu.

Vloženie verejného kľúča (CSR)

Ak už máte vygenerovaný verejný kľúč (CSR), prosíme o jeho vloženie. Informácie, ako verejný kľúč (CSR) získať, nájdete v článku nápovedy o CSR. Ak nemáte verejný kľúč (CSR), môžete ho kedykoľvek zadať alebo zaslať neskôr.

Súhrn objednávky

V súhrne objednávky skontrolujte všetky zadané údaje. Skontrolovať si môžete aj výslednú cenu SSL certifikátu. Prípadne je možné napísať poznámku pre upresnenie - pri zadaní poznámky bude objednávka certifikátu spracovaná manuálne. Pred odoslaním objednávky je nutné súhlasiť s obchodnými podmienkami.

Obnova certifikátu (Renew)

Ak bude váš SSL certifikát v najbližšom období expirovať (blíži sa koniec platnosti), je táto informácia zobrazená v na úvodnej obrazovke vášho účtu v odseku Aktívne certifikáty. Pri danom certifikáte je dátum expirácie zobrazený červenou.
Ak budete chcieť platnosť certifikátu predĺžiť, je nutné urobiť jeho obnovu, keď si zobrazíte podrobnosti kliknutím na ikonku lupa a následne kliknete na tlačidlo RENEW.

Zoznam objednávok

Pod položkou Zoznam objednávok sa zobrazujú aktuálne riešené certifikáty. Podrobnosti objednávky sú zobrazené po vybraní ikonky lupa. V tejto časti je možné si upraviť niektoré zo zadaných údajov majiteľa certifikátu, technické osoby a osoby pre autorizáciu. Ak nebol vložený verejný kľúč (CSR), je možné ho vložiť.

Zoznam certifikátov

Pod položkou Zoznam certifikátov nájdete všetky aktuálne platné certifikáty a certifikáty, ktoré sú už po expirácii.
Ak budete chcieť platnosť certifikátu predĺžiť, je nutné urobiť jeho obnovu, keď si zobrazíte podrobnosti kliknutím na ikonku lupa a následne kliknete na tlačidlo RENEW.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže s výberom certifikátu a akýmkoľvek problémom.