Postup overenia OV (Organization Validation) SSL certifikátov

Uvedený postup overenia sa týka SSL certifikátov:

Proces overenia SSL certifikátu je úplne manuálny a spočíva v troch krokoch overenia žiadateľa o certifikát.
Overenie majiteľa domény, overenie spoločnosti žiadateľa a finálne telefonické overenie kontaktnej osoby.

Overenie domény

Zhoda majiteľa domény so žiadateľom o certifikát sa overuje v dostupných databázach správcov domén.
(pri doméne SK z registra združenia SK-NIC)

Overenie spoločnosti

Informácie o spoločnosti, ktorá bude majiteľom SSL certifikátu sa overujú v obchodnom registre.

Telefonické overenie

Kontaktné telefónne údaje certifikačná autorita získava z verejných telefónnych zoznamov (www.zlatestranky.sk). Následné verbálne overenie autorizačnej osoby prebieha štandardne v anglickom jazyku a trvá cca. jednu minútu.

Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overeníe pomocou formulárov.
Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Akonáhle bude proces overenia dokončený, je vygenerovaný SSL certifikát zaslaný na e-mail technického kontaktu, prípadne ho kedykoľvek získate po prihlásení na váš zákaznícky účet.