Zobrazenie pečate CA

        

Po inštalácii TLS certifikátu si na svoje stránky môžete umiestniť pečať certifikačnej autority. Ide o dynamický obrázok zobrazujúci sa na vašich zabezpečených stránkach. Návštevník stránok tak ihneď vidí, že stránky sú zabezpečené TLS certifikátom. Ak návštevník na pečať klikne, tak uvidí detaily certifikátu a informácie v ňom obsiahnuté, ktoré identifikujú daný web.

Pečať DigiCert Smart Seal
Pečať DigiCert Smart Seal

Pečať môžete získať v troch veľkostiach a s čiernym či bielym textom (pre rôzne pozadie webu). Pečať môže na návštevníkov prehovoriť anglicky, španielsky, portugalsky, čínsky a francúzsky.

Symboly zabezpečenia prináša webe preukázateľný prínos

Pečať CA na vašom webe nie je iba grafický prvok navyše. Početné nezávislé štúdie dokazujú, že symbol zabezpečenia (zelený EV pruh, alebo práve pečať) preukázateľne prispieva k vyšším konverziám elektronických obchodov a celkovo zvyšujú počet transakcií webu. Je to dané tým, že užívateľ si dokáže ľahšie overiť identitu webu a ľahko spozná, že je web zabezpečený, ľahšie overí jeho identitu a môže mu veriť.

Ako môže pečať CA pomôcť elektronickému obchodu a zvýšiť počet konverzií nájdete napríklad v článku Finally a seal that works smarter.

Bol tento článok pre vás užitočný?