Zobrazenie pečate

Po inštalácii SSL certifikátu si na svoje stránky môžete umiestniť pečať certifikačnej autority. Ide o dynamický obrázok, zobrazujúci sa na Vašich zabezpečených stránkach. Návštevník stránok tak ihneď vidí, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Informáciu o platnosti certifikátu je možné kliknutím na pečať ihneď overiť. Kód pre vloženie pečate je možné získať priamo na stránkach certifikačných autorít.