Kvalifikované certifikáty pre zabezpečenie platobného styku (PSD2)

Tento typ kvalifikovaných certifikátov je určený pre splnenie požiadavkov Smernice o platobnom styku (dosiahnutie PSD2 compliance), ktorá je účinná od septembra 2019. Hlavným cieľom je zjednodušenie platobných procesov tak, aby aj cezhraničné platby prebiehali ľahko ako domáce.

Kvalifikované certifikáty pre PSD2

Čo je to smernice PSD2 o platobnom styku?

Európská smernice PSD2 definuje požiadavky na banky a sprostredkovateľa platieb v EU. Okrem hlavných cieľov, ktorými je zjednodušenie platieb a vytvorenie jednotného trhu, sleduje aj vedľajšie ciele v oblasti zabezpečenia platobných transakcií a ochrany užívateľov týchto služieb.

Väčšia bezpečnosť transakcií a ochrana spotrebiteľa má byť dosiahnutá vďaka vyššiemu zabezpečeniu platieb. PSD2 ukladá poskytovateľom platobných systémov a bankám chrániť všetky prenášané data kvalifikovanými certifikáty, ktoré sú vyhovujúce nariadaniu eIDAS. Bezpečnosť platieb bude z pohľadu zákazníka zvýšená silnejšou autentizáciou všetkých jeho platobných transakcií.

Subjekty dotknuté smernicou PSD2 musia byť pripravené na jeseň 2019, kedy produkčný musia produkčné systémy bežať za splenenia požiadavkov vyplývajúcich z PSD2.

 

Kvalifikované certifikáty vydáva spoločnosť DigiCert QuoVadis Trustlink B.V., ktorá je tzv. kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru (Trust Service Provider, TSP) ponúkajúcu QWACs a QsealC certifikáty splňujúce normy ETSI TS 119 495, PSD2 a EU 910/2014 (eIDAS). Európske tímy vykonávajú overenie, vydávania certifikátov a umožňujú vám vyhovieť zmieneným najnovším štandardom pre bezpečnosť autentizácie a komunikácie.

Logo CA QuoVadis

Využitie kvalifikovaných certifikátov pre PSD2

Certifikáty sú určené pre banky a sprostredkovateľa platobných transakcií, ktorý im slúži k identifikácií a zabezpečeniu informácií behom výmeny transakčných dát. Bežný SSL/TLS certifikát na súlad so smernicou nestačí a nie je pre dosiahnutie PSD2 compliance dostatočný.

QWAC TLS/SSL certifikát e-Seal / QSealC
Kde sa používa? Identifikuje koncové body, chráni dáta behom komunikácie Identifikuje pôvod dokumentov a dátt a znemožňuje neoprávnenú manipuláciu s nimi behom komunikácie či uloženia
Aké ponúka bezpečnostné funkcie? Dôvernosť, autentizáciu a integritu (nemennosti) autentizáciu a integritu (nemennosti)
Poskytuje dôkaznú hodnotu pre transakcie? Nie Ano, vďaka eIDAS
Sú dáta zabezpečené keď prechádzajú prostredníkom? SSL/TLS zamedzuje odposluchu; zabezpečuje priamu komunikáciu dvoch subjektov (peer-to-peer) Áno, ak keď komunikujúce subjekty posielajú dáta cez prostredníka (end-to-end)

Kvalifikované certifikáty pre PSD2 v našej ponuke

Nižšie nájdete prehľad kvalifikovaných certifikátov QuoVadis v našej ponuke, ktoré sú určené pre zabezpečenie informácií v platobnom styku a sú vydávané pre zhodu so smernicou SPD2.

Kvalifikované TLS/SSL webové certifikáty (QWAC)

  • Qualified Website Authentication Certificate - Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu internetových stránok
  • Kvalifikované certifikáty QWAC sa používajú pre prenos informácií. Potvrdzujú vašu identitu poskytovateľa platobných služieb svojim zákazníkom a ďalším podnikom pri šifrovaní a overovania citlivých dát.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronické pečate (QSealC)

  • Qualified eSeal Certificate - Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
  • Certifikáty QSealC sa používajú pre digitálny podpis. Pomocou nich „orazítkujete“ dáta aplikácií, citlivé dokumenty a ďalšiu komunikáciu pre doklad toho, že sú odolné proti neoprávneným zásahom a pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Vyhovujú nariadeniu eIDAS a podporujú štandardy PAdES, CAdES či XadES.

Viac informácií o téme PSD2 nájdete v tomto dokumente, ktorý pripravili certifikačné autority DigiCert a QuoVadis.

Ako získať kvalifikovaný PSD2 certifikát?

Certifikáty bude možné objednávať cez štandardnú objednávku na SSLmarket.sk. Zákazníkom odporúčame eIDAS kvalifikovaný certifikát získať v predstihu, pretože súčasťou procesu je aj osobné overovanie žiadateľa a žiadosť o certifikát posudzuje holandská centrála CA QuoVadis až po doručení všetkých podkladov.

Proces získania PSD2 certifikátu je následujúci:

  • Kontaktujte nás alebo objednajte priamo na sslmarket.sk.
  • Dodáme formulár pre potvrdenie (notár, atď) a ďalšie inštrukcie.
  • Potvrdené dokumenty pošleme CA QuoVadis do Holandska.
  • CA dokončí overovanie (vrátane kontaktu s potvrdzujúcim notárom) a vydá váš kvalifikovaný certifikát.

Rozdiel medzi osobným certifikátom a pečeťou

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je vydaný pre konkrétnu osobu a využíva sa k podpisovaniu dokumentov touto osobou vytvorených a signovaných.

Certifikát pre elektronickú pečať je vydaný pre organizáciu. Používa sa pre podpisovanie dokumentov vydaných a odoslaných menom organizácie (napríklad faktúry). Je vydaný zástupcami organizácie a nesie jej názov.

Kompletný prehľad kvalifikovaných certifikátov pre PSD2 v našej ponuke

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Overenie Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis QWAC pre PSD2 Od 817.50 € N/A QV ANO 15 dní 1-2 Kúpiť
Qualified eSeal Certificate PSD2 Od 584 € N/A QV NIE 15 dní 1-3 Kúpiť

Pomoc s SSL certifikátmi

Potrebujete poradiť s kvalifikovanými certifikátmi?

Napíšte nám
admin@zoner.sk
Kontaktný formulár
Zavolajte nám
+421-2-682 65 986