Kvalifikované certifikáty (eIDAS)

Kvalifikované certifikáty slúžia pre ptvrdenie identity osôb, serverov či webových stránok a pre elektronickú komunikáciu (elektronický podpis). Certifikáty v tejto kategórii sú v súlade s nariadením eIDAS. V našej ponuke nájdete tiež certifikáty spĺňajúce požiadavky Smernice o platobnom styku(PSD2).

Kvalifikované certifikáty (eIDAS)

Európske nariadenie eIDAS definuje požiadavky na dôveryhodnosť elektronického podpisu, uznávanie identít a identifikáciu občana (v celej EU). Certifikáty uvedené v tejto kategórii sú v súlade s týmto nariadením. Certifikáty označené ikonou bankovky sú určené pre splnenie požiadavkov Smernice o platebnom styku (PSD2) pre banky a sprostredkovateľov platieb.

Certifikáty vydává spoločnosť DigiCert QuoVadis Trustlink B.V., ktorá je tzv. kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru (Trust Service Provider, TSP) ponúkajúci QWACs a QsealC certifikáty spĺňajúc normy ETSI TS 119 495, PSD2 a EU 910/2014 (eIDAS). Europské tímy vykonávajú overenie, vydávanie certifikátov a umožňujú Vám vyhovieť zmieneným najnovším štandardom pre bezpečnosť autentizácie a komunikácie.

Logo CA QuoVadis

Využitie kvalifikovaných certifikátov

Kvalifikované certifikáty sú využívané pre identifikáciu subjektov a pre doloženie identity verejnej správe správe. Môžete ich využiť k následujúcím účelom:

 • elektronický podpis s najvyššou dôveryhodnosťou
 • kvalifikovaným elektronickým podpisom nahradíte vlastnoručný podpis (viď nižšie)
 • komunikácia s verejnou správou v EU, uznávanie identity
 • komunikácia s verejnou správou a úradmi v SR
  • odosielanie daňového priznania
  • podanie úradom ako Daňová správa, atď.
  • podpisovánie na úrovni vlastnoručného podpisu
 • podpisovanie dokumentov a zmlúv
 • archivovanie dokumentov, časové razítka (napr. spisová služba)
 • identifikácia uživateľov v rôzných počítačových systémoch nie len verejnej správy

Kvalifikované certifikáty v našej ponuke

Nižšie nájdete prehľad kvalifikovaných certifikátov QuoVadis v našej ponuke. Všetky certifikáty sú uložené na kvalifikovanom prostriedku a bez neho nieje možné certifikát získať. Vďaka tomu je elektronický podpis na úrovni vlastnoručného.

Zaručený elektronický podpis je podpis nižšej úrovne dôveryhodnosti, ktorý nebol vytvorený pomocou kvalifikovaného prostriedku (certifikát na tokene či smartcard). Tieto certifikáty máme v ponuke ako osobné S/MIME certifikáty a nie sú vydávané v súladu s eIDAS (slovenská verejná správa ich neuznává)

Kvalifikované osobné certifikáty a certifikáty pre elektronickú pečať

 • Qualified Personal Organization Certificate
 • Qualified Personal Certificate

Kvalifikované TLS/SSL webové certifikáty (QWAC)

 • Qualified Website Authentication Certificate - Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu internetových stránok
 • Kvalifikované certifikáty QWAC sa používajú pre prenos informácií. Potvrdzujú Vašu identitu poskytovateľa platobných služieb svojim zákazníkům a ďalším podnikpm pri šifrovaní a overování citlivých dát.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronické pečate (QSealC)

 • Qualified eSeal Certificate - Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
 • Certifikáty QSealC sa používajú pre digitálny podpis. Pomocou nich „orazítkujete“ dáta aplikácií, citlivé dokumenty a ďalšiu komunikáciu pre doklad toho, že sú odolné proti neoprávneným zásahom a pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Vyhovujú nariadeniu eIDAS a podporujú štandardy PAdES, CAdES či XadES.

- Certifikáty splňujú požiadavky nariadenia PSD2 a sú určeny pro neho. Viac informácií o téme PSD2 nájdete v tomto dokumente, ktorý pripravili certifikačné autority DigiCert a QuoVadis.

Ponuku pripravujeme a certifikáty budú dostupné v júly. Objednávky posielajte už teraz na admin@zoner.sk

Kvalifikované časové razítka

 • QuoVadis Timestamp

Rozdieľ medzi osobným certifikátom a pečaťou

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je vydaný pre konkrétnu osobu a využívá sa k podpisovaniu dokumentou touto osobou vytvorených a signovaných.

Certifikát pre elektronickú pečať je vydaný pre organizáciu. Používá sa na podepisovánie dokumentov vydaných a odoslaných v mene organizácie (napríklad faktúry). Je vydán zástupcami organizácie a nesie jej názov.

Kompletný prehľad kvalifikovaných certifikátov QuoVadis v našej ponuke

Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu webových stránok

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Overenie Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis QWAC Od 817.50 € N/A QV ANO 15 dní 1-2 Kúpiť

Certifikáty pre kvalifikovaný el. podpis

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis Qualified Personal Certificate Od 136,67 € N/A QV NIE 10-15 dní 1-3 Kúpiť
QuoVadis Qualified Personal Organization Certificate Od 136,67 € N/A QV NIE 10-15 dní 1-3 Kúpiť

Certifikáty pre kvalifikovanú pečať v našej ponuke

Kval. pečať Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
Qualified eSeal Certificate Od 584 € N/A QV NIE 15 dní 1-3 Kúpiť

Pomoc s SSL certifikátmi

Potrebujete poradiť s kvalifikovanými certifikátmi?

Napíšte nám
admin@zoner.sk
Kontaktný formulár
Zavolajte nám
+421-2-682 65 986 511