QuoVadis Qualified eSeal Certificate objednať

Certifikát QuoVadis Qualified eSeal Certificate pre kvalifikovanú pečať slúži na podpisovanie (pečatenie) dokumentov a dát menom vašej spoločnosti. Môžete ho použiť pre potvrdenie pôvodu dát, integrity a pre ich archiváciu.

QV Kvalifikované overenie
1 zabezpečených mien
podpora SANov
15 dní doba vystavenia
eIDAS dôveryhodnosť
 • Cena od 584 €
 • Platnosť 1-3 roky
 • Funkcia potvrdzuje pôvod a integritu dát
 • Uložený na kval. Prostriedku (QSCD) ÁNO
 • Algoritmus verejného kľúča RSA
 • Symetrické šifrovanie 256 bitov
 • Dĺžka verejného kľúča 2.048 (3.072 / 4.096) bitov
 • Koreňová CA QuoVadis Root CA
 • Garancia vrátenia peňazí 30 dní
 • Pregenerovanie certifikátu zadarmo
 • Možnosť pridania viac názvov NIE
 • Peňažné záruka N/A

Odporúčané použitie certifikátu

Certifikát QuoVadis Qualified eSeal Certificate pre kvalifikovanú pečať je určený pre firmy (právnické osoby). Pečať slúži na potvrdenie dokumentov, transakcií (pôvod, integrita dát) a k ich evidenciu (archiváciu) -

Cenník QuoVadis Qualified eSeal Certificate certifikátu

Tento certifikát je primárne určený pre firmy, ktoré potrebujú pečatiť dokumenty a dáta kvalifikovanou pečatí. Variant pre použitie s PSD2 nájdete tu .

jednoročný

759,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
objednať

dvojročný

1 500,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako jednoročný
objednať

trojročný

1 752,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako dvojročný
objednať

Ceny uvedené bez DPH.

FAQ - najčastejšie otázky

Kvalifikovaná pečať je podpis zvláštnym typom certifikátu, ktorý je definovaný v európskom nariadení eIDAS a je určený pre firmy (nie fyzické osoby). Kvalifikované pečate a podpisy slúžia v krajinách Európskej únie ako dôveryhodný podpis uznávaný verejnou správou všetkých krajín v EÚ.
Kvalifikovaná pečať sa používa pre potvrdenie dokumentov (pôvod, integrita dát) a pri ich evidenciu (archiváciu). Variant pečate pre PSD2 sa používa pre potvrdzovanie transakcií medzi PSP a bankami; k tomu slúži samostatný produkt pre PSD2.
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať je zvláštny typ certifikátu používaný pre špecifické účely vrátane systémov spadajúcich pod reguláciu PSD2. Pre tento špecifický prípad použitia sa však vydáva samostatný typ certifikátu QWAC pre PSD2 . Obsahuje totiž informácie navyše, ktoré špecificky vyžaduje smernica PSD2.
Certifikát pre elektronickú pečať nemôže identifikovať osobu; je vydávaný pre firmy.