DV a OV certifikáty začínajú podporovať Certificate Transparency

(15. 1. 2016) Certifikáty s doménovým overením (DV) a s overením organizácie (OV) začínajú podporovať Certificate Transparency. Publikovanie záznamov o vydaných certifikátoch bolo zatiaľ doménou EV certifikátov; teraz sa zvyšuje ochrana všetkých Symantecom vydaných certifikátov.

Termín uvedenia

Certifikáty s overením organizácie začnú podporovať Certificate Transparency 19. januára 2016. DV certifikáty potom 29. februára 2016.

Pro zapnutí tejto bezpečnostnej funkcie nie je potrebný zásah zákazníka - certifikáty sa začnú publikovať do logov automaticky. Vydávanie certifikátov ani certifikáty samotné to nijako neohrozí.

Čo je Certificate Transparency?

Certificate Transparency je funkcia, ktorá znamená ochranu používateľa aj majiteľa domény používajúcej certifikáty. Každý Symantecom vystavený SSL certifikát je publikovaný do logov (záznamov), ktoré spravujú nezávislé orgány a ktoré sú zrkadlené na viacerých miestach. Prehliadač môže skontrolovať, či bol certifikát publikovaný v tomto zozname a či nie je falošný.
Pre používateľa má Certificate Transparency prínos v ochrane proti Man in the Middle útokom s podvrhnutým certifikátom. Majitelia domén si v Certificate Transparency logu môžu skontrolovať, či niekto nevystavil certifikáty aj pre ich doménu.

Nové intermediate certifikáty

GeoTrust začne používať nové Intermediate certifikáty pre RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL a QuickSSL Premium produkty. Pre zákazníkov SSLmarketu sa nič nemení - vždy dostanú príslušný a správny intermediate certifikát spolu so zakúpeným certifikátom. Od SSLmarketu dostanete všetko potrebné a nemusíte žiadny "CA bundle" hľadať.

V prípade potreby sa neváhejte obrátiť na zákaznícku podporu SSLmarket.