Okamžité vystavenie Symantec SSL certifikátov

(9.9.2014) Partneri Symantecu, využívajúci API certifikačnej autority, medzi kterých sa ako jediný v Česku radí SSLmarket, môžu od októbra 2014 využiť výhodu, urýchľujúcu vystavenie Symantec certifikátov. Raz vykonané overenie bude platné až 3 roky a nebude sa pri každej objednávke opakovať.

Čo je predpokladom rýchleho vystavenia?

Aby mohol byť certifikát Symantec vydaný ihneď a "bez overenia", je nutné, aby bol názov spoločnosti (poľa "Majiteľ (vlastník) certifikátu") a kontaktná osoba (pole "Osoba pre autorizáciu") vyplnený rovnako, ako pri certifikáte, kde overenie prebehlo naposledy. Autorita takto zažiadaný certifikát nebude znovu overovať, ale rovno ho vydá. Predpokladom je už zmienené API a napojenie na certifikačnú autoritu Symantec, ktoré môže v Česku ponúknuť len SSLmarket.

Ako dlho je overenie uznané?

Predošlé overenie platí pre Symantec certifikáty v závislosti na type overenia. Pri OV certifikátoch platí až 39 mesiacov, pri EV certifikátoch 13 mesiacov.

V prípade potreby sa neváhejte obrátiť na zákaznícku podporu SSLmarket.