Postup overenie a získanie podpisových certifikátov a S/MIME

Certifikáty S/MIME slúži pre podpis e-mailov a dokumentov. Tu sa dozviete viac o procese ich získanie. Postup sa u jednotlivých produktov mierne líšia.

S MIME certifikáty Premium

Certifikáty S/MIME Client Premium obsahujú e-mailovú adresu, pre ktorú je certifikát vydaný. Pred vydaním certifikátu je potreba túto adresu potvrdiť, aby bolo preukázané, že držiteľ adresy s vydaním súhlasí.

Potvrdenia e-mailovej adresy pre vydanie certifikátu
Potvrdenie e-mailovej adresy pre vydanie certifikátu.

Odkaz zaslaný certifikačnou autoritou mieri na web DigiCertu. Tu uvidíte kladný výsledok overenie adresy a informáciu o následnom vydaní certifikátu. V tejto chvíli je všetko hotové a pre vydanie nie je nič viac potreba!

Správa o úspešnom potvrdenie e-mailu a vydanie certifikátu
Správa o úspešnom potvrdenie e-mailu a vydanie certifikátu.

Certifikát Vám po vydaní dorazí e-mailom, ale pre import do poštových programov je potreba vytvoriť súbor PFX a naimportovať certifikát. Informácie pre import nájdete v našej nápovede v článku o exporte a importe S/MIME certifikátov .

Certifikáty Document Signing Organization

Tento typ certifikátov je uložený na tokenu pre maximálnu ochranu jeho majiteľa. Princíp overenia je podobný ako u Code Signing EV certifikátov .

Objednávku Document Signing Organization certifikátu pošleme certifikačnej autorite a tá overí spoločnosť žiadateľa. Overenie zodpovedá úrovni OV overenie organizácie. Po vydaní certifikátu vám dorazí token, ktorý bude slúžiť na podpisovanie a už obsahuje vydaný certifikát. Heslo pre odomknutie tokenu nájdete vo svojej administrácii v detaile objednávky. .