Kvalifikovaný elektronický podpis a elektronické pečate

Kvalifikovaný elektronický podpis a elektronické pečate sú určené pre najdôveryhodnejší komunikáciu a preukázanie identity podľa požiadaviek nariadenia eIDAS. Sú platné a uznávané vo všetkých krajinách Európskej únie.

Kvalifikovaný elektronický podpis (eIDAS)

Európske nariadenie eIDAS definuje požiadavky na dôveryhodnosť elektronického podpisu, uznávaní identít a identifikáciu občana (v celej EÚ). Certifikáty uvedené v tejto kategórii sú v súlade s týmto nariadením.

Kvalifikované certifikáty v našej ponuke

Nižšie nájdete prehľad kvalifikovaných certifikátov QuoVadis v našej ponuke. Všetky certifikáty sú uložené na kvalifikovanom prostriedku a bez neho nie je možné certifikát získať. Vďaka tomu je elektronický podpis na úrovni vlastnoručného.

Zaručený elektronický podpis je podpis nižšej úrovne dôveryhodnosti, ktorý nebol vytvorený pomocou kvalifikovaného prostriedku (certifikát na tokenu či smartcard). Tieto certifikáty máme v ponuke ako osobné S / MIME certifikáty a nie sú vydávané v súlade s eIDAS (česká verejná správa je neuznáva)

Kvalifikované osobné certifikáty a ocenenia pre elektronickú pečať

 • Advanced + Organization Certificate
 • Advanced + Personal Organization Certificate
 • Advanced + Personal Certificate
 • Qualified Personal Organization Certificate
 • Qualified Personal Certificate
 • QuoVadis Timestamp

Využitie kvalifikovaného podpisu

Kvalifikovaný podpis je využívaný pre identifikáciu osôb a pre dokumentovania identity verejnej správe. Môžete ho využiť na nasledujúce účely:

 • elektronický podpis s najvyššou dôveryhodnosťou
 • kvalifikovaným elektronickým podpisom nahradíte vlastnoručný podpis (pozri ďalej)
 • komunikácie s verejnou správou v EÚ, uznávanie identity
 • komunikácie s verejnou správou a úradmi v SR
  • odoslanie daňového priznania
  • podania úradom ako Daňová správa, ČSSZ, atď.
  • podpisovanie na úrovni vlastnoručného podpisu
 • podpisovanie dokumentov a zmlúv
 • archivovanie dokumentov, časové pečiatky (napr. spisová služba)
 • identifikácia užívateľov v rôznych počítačových systémoch nielen verejnej správy

Kompletný prehľad certifikátov pre elektronický podpis a pečať QuoVadis v našej ponuke

Certifikáty pre kvalifikovaný podpis a pečať v našej ponuke

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis Qualified Personal Certificate Od 136,67 € N/A QV NIE 10-15 dní 1-3 Kúpiť
QuoVadis Qualified Personal Organization Certificate Od 136,67 € N/A QV NIE 10-15 dní 1-3 Kúpiť

Certifikáty pre kvalifikovanú pečať v našej ponuke

Kval. pečeť Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
Qualified eSeal Certificate Od 584 € N/A QV NIE 15 dní 1-3 Kúpiť

Certifikáty pre zaručený elektronický podpis v našej ponuke

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis Advanced+ Organization Certificate (Advanced eSeal) Od 272,33 € N/A Class 2 NIE 7-15 dní 1-3 Kúpiť
QuoVadis Advanced+ Personal Organization Certificate Od 77,33 € N/A Class 2 NIE 7-15 dní 1-3 Kúpiť
QuoVadis Advanced+ Personal Certificate Od 77,33 € N/A Class 2 NIE 7-15 dní 1-3 Kúpiť

Pomoc s SSL certifikáty

Potrebujete poradiť s kvalifikovanými certifikátmi?

Napíšte nám
admin@zoner.sk
Kontaktný formulár
Zavolajte nám
+421-2-682 65 986