Postup overenia SSL/TLS certifikátu

Ak je vykonaná objednávka SSL/TLS certifikátu, vložený správny verejný kľúč (CSR) a uskutočnená platba, je o SSL certifikát u danej certifikačnej autority požiadané. Podľa zvoleného typu certifikátu ( DV , OV , EV ) sa vykonáva overovanie zadaných informácií z objednávky. Akonáhle je proces overenia dokončený, je certifikát vystavený a je možné vykonať jeho inštaláciu na webový server.

Ostatné typy certifikátov majú odlíšné overenie a viac informácií nájdete v príslušnom článku.

Domény FQDN, zahrnuté v objednávke SSL/TLS certifikátov, sú štandardne overované cez e-mail a toto overenie je prvým krokom objednávky. K dispozícii je však alternatívne overenie cez unikátny DNS záznam , alebo cez súbor na FTP overované domény. Predvolené e-maily pre overenie domény sú: admin, administrator, hostmaster, postmaster a webmaster na overovanej doméne.